FOTOGRAFIECIRCUIT VLAANDEREN

Reeds enkele decennia zorgt het Fotografiecircuit Vlaanderen er voor dat een nieuwe, individuele tentoonstelling van een Vlaamse fotograaf maand na maand in Antwerpen haar tocht door Vlaanderen begint. Elk seizoen krijgen zo 10 nieuwe fotografen een kans om hun werk te confronteren met een ruim publiek in de 17 deelnemende cultuurcentra. Dit betekent dat er op jaarbasis 170 tentoonstellingen georganiseerd worden, gespreid over Vlaanderen.
Het Fotografiecircuit Vlaanderen wil op die manier vooral de Vlaamse fotografen een mogelijkheid bieden om met hun werk naar buiten te komen. Op de eerste plaats wordt naar kwaliteit en variatie gezocht bij die fotografen, die nog niet zoveel kansen gekregen hebben. De lijst van alle fotografen die ooit deelnamen aan het circuit, is indrukwekkend en er zijn er heel wat die ondertussen naam hebben gemaakt, terwijl anderen in alle bescheidenheid verder werken.

Het Fotografiecircuit koos bewust voor de cultuurcentra als tentoonstellingsplatform. Op elke locatie is er een vast publiek gegroeid, maar worden ook telkens de vele bezoekers van de cultuurcentra, al dan niet voorbereid, met het werk van de fotografen geconfronteerd. Het Fotografiecircuit wil dus duidelijk de stap zetten naar het grote publiek en zich niet enkel richten tot de ‘kenners’.
Deze website wil een overzicht bieden van de fotografen, die gedurende het seizoen 2022-2023 tentoonstellen in de cultuurcentra.

MEER INFO?

Wie meer informatie wenst over het Fotografiecircuit Vlaanderen kan contact opnemen met Jan Van Broeckhoven, coördinator:
jan.van.broeckhoven@atv.be    +32 496262618

Fotografen die willen deelnemen aan het circuit en wensen uitgenodigd te worden voor de volgende selectie geven best hun coördinaten aan hem door.

Alle exposities zijn gratis toegankelijk

Het fotografiecircuit is bijna twee jaar onderweg, wijzigingen zijn dus altijd mogelijk. Indien u een bezoekje wil brengen, is het dus best om vooraf even contact op te nemen met de locatie in kwestie of de website van de locatie te raadplegen. Hou er ook rekening mee dat sommige centra tijdens de vakantieperiodes gesloten zijn.

“There is only you and your camera. The limitations in your photography are in yourself, for what we see is what we are.”

ERNST HAAS

“A photograph is not necessarily a lie, but it isn’t the truth either. It’s more like a fleeting, subjective impression.”

MARTINE FRANK
ANTON CORBIJN