CONTEXT

In zijn werk vertrekt Eeckhaut niet vaak bewust vanuit een reeks, veel beelden lijken dan ook eilandjes, en al zeker voor de toeschouwer. Echter is het schier onmogelijk dat er geen rode draden of terugkerende insteken aanwezig zijn. Hier heeft hij dan ook uit verschillende periodes enkele beelden samengebracht waarbij er van een onderliggende, verbindende factor sprake is… of kan zijn.

Zelfs wanneer een persoon enkel te zien is voor een effen achtergrond of louter een detail van iets verschijnt, gaat de toeschouwer doorgaans op zoek naar de elementen in een beeld die wat context bieden of verraden. Men kan proberen het beeld gewoon het beeld te laten zijn, maar men zoekt nagenoeg steeds, al dan niet bewust, een houvast om wat men ziet te verbinden aan het potentiële waarom van het beeld zoals het voor zich te zien is.

De fotograaf en eventueel de geportretteerde daarentegen kunnen zich niet losmaken van de bijkomende of achterliggende elementen die zij kennen bij het bekijken, zij waren daar, handelden en communiceerden om het beeld te creëren. Bovendien kennen ze een deel nu in beeld ontbrekende context die ook niet bedoeld was en is om mee te spelen, het waren gewoon de omstandigheden, tijd en plaats, maar voor hen zijn deze onlosmakelijk verbonden aan de visuele impressie op hun netvlies.

Is het waarom vanuit de fotograaf het belangrijkst of het waarom dat zich bij de toeschouwer naar boven wringt? Is het nodig het eerste te kennen of volstaat het tweede? Of is een conversatie of mogelijks onvermijdelijke botsing tussen beide gewenst?

Andy Eeckhaut

0487432373

inf@andyeeckhaut.com

www.andyeeckhaut.com

instagram.com/andyeeckhaut

MEER TENTOONSTELLINGEN